O mnie

Piotr_Kaja_fotka strona1

Piotr Kaja – dyplomowany nauczyciel muzyki, kompozytor, aranżer i muzyk. Absolwent Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego i studiów podyplomowych „Dziedzictwo Kulturowe” Instytutu Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie.

Nauczyciel muzyki i rytmiki (od 1988 roku), edukator/trener prowadzący od 1993 roku warsztaty metodyczne dla nauczycieli, wykładowca akademicki (od 2000 roku). Uczestnik międzynarodowych projektów edukacyjnych, m.in. Czechy, Francja, Turcja, Słowenia.

Uczestnik i lektor Międzynarodowych Letnich Kursów Orffa organizowanych przez Instytut Carla Orffa w Salzburgu. Uczestnik i lektor „AMIS Music Educators’ Conference 2016” organizowanej przez The Association for Music in International Schools (Wielka Brytania). Autor i współautor ponad osiemdziesięciu publikacji książkowych, m.in.: podręczników szkolnych, takich jak Muzyka dla klas IV-VIII 1993, Muzyczne zabawy 1999, I wszystko gra! 2008, Od chorału do rap songu 2009 (podręczniki te zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN)  oraz książek metodyczno-repertuarowych i śpiewników. Autor i współautor ponad siedemdziesięciu tytułów opracowań muzycznych wydanych m.in. na kasetach magnetofonowych, płytach kompaktowych i multimedialnych CDROM-ach.

Ponadto autor licznych artykułów metodycznych, naukowych i popularnonaukowych oraz programów nauczania: sztuki (muzyki) w gimnazjum Muzyczne wędrówki od chorału gregoriańskiego do rap songu, numer w zestawie DKW 4014-56/01 oraz muzyki w szkole podstawowej w klasach IV-VI I wszystko gra!, numer w zestawie DKOW-5002-45/08. Ponadto autor koncepcji edukacji muzycznej w kształceniu zintegrowanym – pakiet edukacyjny Szkoła marzeń autorstwa Zofii Rejniak. Autor koncepcji edukacji muzycznej do „zerówki” – pakiet edukacyjny Sześciolatek. Bawię się i uczę autorstwa Czesława Cyrańskiego i Wiesławy Żaby-Żabińskiej. Pakiety zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN i wydane przez MAC EDUKACJA S.A. w Kielcach (2002-2004). Autor programu studiów podyplomowych z zakresu Sztuki. Współtwórca programu wychowania przedszkolnego „Zabawy z kolorami” oraz koncepcji Pakietów edukacyjnych P21. Autor koncepcji edukacji muzycznej w wychowaniu przedszkolnym – seria Trampolina. Hop do góry! Pakiety dla dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich zostały wydane przez PWN Wydawnictwo Szkolne w Warszawie (2017/2018).

Członek zespołu redakcyjnego serii wydawniczej Moje miejsce w Europie (zeszyty ćwiczeń do realizacji edukacji regionalnej w nauczaniu zintegrowanym). Członek zespołu redakcyjnego serii wydawniczej 21 Twórczych projektów w przedszkolu.

Członek zespołu nominowanego do WORLD SUMMIT AWARD 2007 za najlepszy projekt e-learningowy w Polsce. Współautor Podstawy programowej w zakresie edukacji muzycznej (2008 r.)

Współtwórca Ogólnopolskiego Programu „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja”, współautor projektu edukacyjnego P21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku oraz pomysłodawca Letnich Szkół dla Nauczycieli (wraz z A. Peć).