3. Muzyka dla klas IV-VIII – podręcznik repertuarowy

Jak wspominałem wcześniej po ukazaniu się Wesołych Nutek, zabrałem się do pracy nad podręcznikiem do muzyki. Nie było dla mnie to zbyt trudne ponieważ część materiału powstała wcześniej już przez 4 lata. Moje pomysły, które realizowałem w szkole z uczniami, zapisywałem, nagrywałem na kasetach magnetofonowych, dokumentowałem różnego rodzaju zdarzenia itp.

Do grona osób, którym należą się podziękowania za wspólny trud przy przygotowaniu nowego materiału należą: Edmund Kajdasz, Kazimierz Krawczyk, Wioletta Krupa, Andrzej Mazur, Barbara Piórkowska, Zbigniew Szałko, Tadeusz Szarwaryn oraz moi uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Dzierżoniowie.

Powinienem też wspomnieć tutaj o konsultantach i recenzentach tego materiału, którzy pomogli mi w tym, aby podręcznik i jego obudowa (przewodnik metodyczny i 7 kaset magnetofonowych z materiałem muzycznym) była przydatna nauczycielom muzyki. W tym gronie znaleźli się przede wszystkim pedagodzy z Katedry Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, m.in.: prof. dr hab. Antoni Grochowalski, Stanisław Stoiński, dr Zdzisław Kurkowski, dr Teresa Śnitko oraz prof. Lucjan Laprus z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Halina Lech i Jerzy Brzostowski z Świdnicy.

Podziękowania należą się również mojemu wydawcy Aleksandrowi i Bożenie Miednik, którzy zaufali mi i wydali ten materiał. Zanim ukazał się podręcznik, z Aleksandrem odbyliśmy wiele wspólnych służbowych podróży po Polsce, było to bardzo męczące i trudne zadanie przełamać stereotypy, zmienić myślenie nauczycieli i przekonać ich do czegoś zupełnie nowego – ale udało się!

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego materiału, każdą chwilę spędzoną nad realizacją tego przedsięwzięcia wspominam bardzo przyjemnie.

Podręcznik repertuarowy MUZYKA DLA KLAS IV-VIII, Wydawnictwo ALEX, Dzierżoniów 1993

Książka dopuszczona przez MEN, nr w zestawie 348/93

30lattwórczejpracy #muzykawszkole #piotrkaja #edukacyjneprzygody #projektywydawnicze #wydawnictwoalex #podrecznikrepertuarowy #szkołapodstawowanr5dzierżoniów #autorzymuzyka48 #muzykadlaklas48