opracowania online

1. Edukacja muzyczna i zajęcia artystyczne. CODN, Warszawa 2009 [razem z T. Wójcik, G. Kilbach]

http://bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=102&from=pubindex&dirids=1

2. Repertuar wokalny w P21 – Tutorial. Eduskrypt.pl, Kraków 2013

https://www.youtube.com/watch?v=chl7zS50hYA