programy nauczania i wychowania

1. Muzyczne wędrówki: od chorału gregoriańskiego do rap song. Program nauczania muzyki w klasach I-III gimnazjum. DKW-4014-78/00. Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2000

2. Program nauczania sztuki (muzyki) w klasach I-III gimnazjum. MUZYCZNE WĘDRÓWKI od chorału gregoriańskiego do rap songu. DKW 4014-56/01. MAC EDUKACJA S.A., Kielce 2001

3. Program kształcenia zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej SZKOŁA MARZEŃ. DKOS  4014-5/02. MAC EDUKACJA S.A., Kielce 2002 [razem z  Z. Rejniak]

4. Program nauczania muzyki w klasach 4-6 I WSZYSTKO GRA. DKOW-5002-45/08, MAC EDUKACJA S.A., Kielce 2008

5. Muzyczne wędrówki Od chorału do rap songu. Program nauczania muzyki III etap kształcenia. JUKA, Warszawa 2010

6. Moduł: Zespół wokalno-instrumentalny. Program nauczania do zajęć artystycznych. III etap kształcenia. Wydawnictwo JUKA, Warszawa 2010 [razem z M. Sawickim]

7. Program wychowania przedszkolnego „Zabawy z kolorami”. eduskrypt.pl, Kraków 2013 [razem z M. Milczewską,
I. Ochocką, A. Peć, K. Wróbel]