10. Aneks nr 3 do podręcznika repertuarowego

Mój ostatni wpis dotyczył ANEKSU NR 2 pt. Śpiewaj, śpiewaj … – śpiewająco zapowiadał się jak pamiętam rok 1996 i koncertowo rozpoczął się kolejny 1997 rok. Pamiętny i bardzo pracowity rok. Nadal pracowałem nad materiałami uzupełniającymi do mojego podręcznika i trwały prace nad nowymi materiałami dla dzieci młodszych. W pierwszej kolejności ukazała się publikacja książka + 3 kasety magnetofonowe: Szkolny koncert ANEKS NR 3  do podręcznika repertuarowego MUZYKA DLA KLAS IV – VIII – materiał dla nauczyciela, Wydawnictwo ALEX, Dzierżoniów 1997 

To ponownie był duży projekt, ale dzięki zaangażowaniu kolejnych osób, które stanęły na mojej drodze, m.in. takich jak prof. dr hab. Krystyna Turek – wykładowca  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Jolanta Antos z Lubartowa, Helena Początek z Pieszyc (pani dyrektor w szkole w której pracowałem). Helenka napisała dla mnie kilka bardzo dobrych tekstów, m.in. Hymn Szkoły, czy Nie uciekniesz od marzeń do tego tekstu napisałem muzykę, a w roku 1998 zostałem laureatem Konkursu Kompozytorskiego dla nauczycieli muzyki szkół ogólnokształcących GDYNIA 1998 pod hasłem „Do Gdyni przyjeżdżaj z piosenką”. Za tą piosenkę otrzymaliśmy nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni. Kolejne osoby, którym jestem wdzięczny za współpracę to moje koleżanki z pracy – Elżbieta Adamska z Pieszyc i Zdzisława Kądziołka z Dzierżoniowa, ponadto Martyna Marynowicz moja uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Pieszycach oraz jak zwykle Tadeusz Szarwaryn i Andrzej Mazur. Do współpracy zaprosiłem również Mirosława Brzanę z Gdańska niesamowicie zakręconego na punkcie pedagogiki Celestyna Freineta. Mirek to znana osobowość w tych kręgach. Bardzo podobało mi się jego podejście do nauczania muzyki i tego co robił w swojej szkole w Gdańsku.

Jak widać w grupie siła. Tym razem również się udało. Po zakończeniu prac nad ANEKSEM NR 3 rozpocząłem prace związane z cyklem 4 śpiewniczków z kasetami dla dzieci od 0 do 3 klasy pt. Mamo! Ja śpiewam, Tato! Ja śpiewam, Babciu! Ja śpiewam, Dziadku! Ja śpiewam.

#wydawnictwoalex #piotrkaja #andrzejmazur #tadeuszszarwaryn #krystynaturek #jolantaantos #helenapoczątek #elżbietaadamska #zdzisławakądziołka #martynamarynowicz #mirosławbrzana #aranżacje  #podrecznikrepertuarowy  #muzykanakaseciemagnetofonowej #kasetamagnetofonowa #kiedyśbyłofajnie #aneksnr3 #szkolnykoncert #edukacjamuzycznadzieci #pieszyce #gdynia #nagrodaprezydentamiasta #dogdyniprzyjeżdzajzpiosenką