publikacje metodyczne

01. Muzyka i co dalej? ANEKS NR 1 do podręcznika repertuarowego Muzyka dla klas IV-VIII. ALEX, Dzierżoniów 1994 >>> zobacz

02. Śpiewaj, śpiewaj… ANEKS NR 2 do podręcznika repertuarowego Muzyka dla klas IV-VIII. ALEX, Dzierżoniów 1996 >>> zobacz

03. Szkolny koncert ANEKS NR 3 do podręcznika repertuarowego Muzyka dla klas IV-VIII.. ALEX, Dzierżoniów 1997 >>> zobacz

04. Muzyczne problemy. ANEKS NR 4 do podręcznika repertuarowego Muzyka dla klas IV-VIII. ALEX, Dzierżoniów 1998 >>> zobacz

05. Muzyczne zabawy. Przewodnik metodyczny do klasy I. ALEX, Dzierżoniów 1998 [razem z A. Abackim i T. Szar­warynem] >>> zobacz

06. Muzyczne zabawy. Przewodnik metodyczny do klasy II. ALEX, Dzierżoniów 1999 [razem z A. Hanus i T. Szarwa­rynem] >>> zobacz

07. Da capo al fine. ANEKS NR 5 do podręcznika repertuarowego Muzyka dla klas IV-VIII. ALEX, Dzierżoniów 1999 [razem z A. Peć] >>> zobacz

08. Bawimy się w teatr. Czerwony Kapturek. razem z E. Kutyło i A. Piotrowskim [w:] Zabawy muzyczno-pla­styczne w edukacji wczesnoszkolnej. red. Piotr Kaja, Centrum Promocji Edukacji i Strategii Rozwoju Regionalizmu MENTOR, Elżbiecin 2001

09. Jaś i Małgosia. Zabawy parateatralne (1). Centrum Promocji Edukacji i Strategii Rozwoju Regionalizmu MENTOR, Elżbiecin 2001 [razem z E. Budryk i A. Piotrowskim]

10. O potrzebie prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych w nauczaniu zintegrowanym. Poradnik dla nauczycieli i rodziców. ODN, Łomża 2001

11. Edukacja muzyczna [w:] Z. Rejniak: Szkoła marzeń. Klasa I. Scenariusze zintegrowanych jednostek tematycznych do programu, podręcznika i ćwiczeń. Części 1 – 5. MAC EDUKACJA S.A, Kielce 2002

12. Edukacja muzyczna [w:] Z. Rejniak: Szkoła marzeń. Klasa II. Scenariusze zintegrowanych jednostek tematycznych do programu, podręcznika i ćwiczeń. Części 1 – 5. MAC EDUKACJA S.A, Kielce 2003

13. Edukacja muzyczna [w:] Z. Rejniak: Szkoła marzeń. Klasa III. Scenariusze zintegrowanych jednostek tematycznych do programu, podręcznika i ćwiczeń. Części 1 – 5. MAC EDUKACJA S.A, Kielce 2004

14. Sześciolatek. Bawię się i uczę. Przewodnik metodyczny. Części 1 – 5. MAC EDUKACJA S.A, Kielce 2004
[razem z Cz. Cyrańskim, W. Żabą-Żabińską, B. Florczuk]

15. Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej. Skrypt warsztatowy. Centrum Promocji Edukacji i Strategii Rozwoju Regionalizmu MENTOR, Elżbiecin 2004

16. Zabawy muzyczno-plastyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Skrypt warsztatowy. Centrum Promocji Edukacji i Strategii Rozwoju Regionalizmu MENTOR, Elżbiecin 2004

17. Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci w wieku wczesnoszkolnym w działaniach muzyczno-ruchowych opartych o ideę Carla Orffa. Skrypt warsztatowy. Centrum Promocji Edukacji i Strategii Rozwoju Regionalizmu MENTOR, Elżbiecin 2007

18. I wszystko gra! Przewodnik metodyczny z programem nauczania. Część 1. MAC EDUKACJA S.A, Kielce 2008 [razem z M. Sawickim]

19. I wszystko gra! Przewodnik metodyczny z programem nauczania. Część 2. MAC EDUKACJA S.A, Kielce 2008 [razem z M. Sawickim]

20. Od chorału do rap songu. Muzyka. Przewodnik metodyczny. Gimnazjum. Wydawnictwo JUKA, Warszawa 2009 [razem z: A. Durzyńską, M. Sawickim, J. Zawalich] >>> zobacz 

21. Jestem widzem i aktorem (Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem). SIÓDMY OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. eduskrypt.pl, Kraków 2012 [razem z A. Peć, M. Sawickim, Ł. Sienickim]

22. Słucham, śpiewam, gram i tańczę (Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec). ÓSMY OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. eduskrypt.pl, Kraków 2012 [razem z K. Barańczuk, M. Sawickim, Ł. Sienickim]

23. Znam swoją rodzinę, miejscowość, mieszkam w Polsce i szanuję innych (Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne). PIĘTNASTY OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. eduskrypt.pl, Kraków 2013 [razem z A. Czeglik, A. Peć, T. Palecznym]

24. Teczka z zadaniami do manipulowania – część pierwsza TRZYLATKI. eduskrypt.pl, Kraków 2012 [razem z I. Ochocką, A. Peć, M. Serafin-Chądzyńską, K. Wróbel]

25. Teczka z zadaniami do manipulowania – część druga TRZYLATKI. eduskrypt.pl, Kraków 2012 [razem z M. Milczewską, I. Ochocką, A. Peć, K. Wróbel]

26. Teczka z zadaniami do manipulowania – część pierwsza CZTEROLATKI. eduskrypt.pl, Kraków 2012 [razem z I. Ochocką, A. Peć, K. Wróbel]

27. Teczka z zadaniami do manipulowania – część druga CZTEROLATKI. eduskrypt.pl, Kraków 2012 [razem z M. Milczewską, I. Ochocką, A. Peć, K. Wróbel]

28. Teczka z zadaniami do manipulowania – część pierwsza PIĘCIOLATKI. eduskrypt.pl, Kraków 2013 [razem z M. Milczewską, I. Ochocką, A. Peć, K. Wróbel]

29. Teczka z zadaniami do manipulowania – część druga PIĘCIOLATKI. eduskrypt.pl, Kraków 2013 [razem z M. Milczewską, I. Ochocką, A. Peć, K. Wróbel]

30. Zasoby edukacyjne TRZYLATKI – cz. 1 – 3. eduskrypt.pl, Kraków 2013 [razem z M. Milczewską, I. Ochocką, A. Peć, K. Wróbel]

31. Zasoby edukacyjne CZTEROLATKI – cz. 1 – 3. eduskrypt.pl, Kraków 2013 [razem z M. Milczewską, I. Ochocką, A. Peć, K. Wróbel]

32. Zasoby edukacyjne PIĘCIOLATKI – cz. 1 – 3. eduskrypt.pl, Kraków 2013 [razem z M. Milczewską, I. Ochocką, A. Peć, K. Wróbel]

33. Jak pracować z Pakietem edukacyjnym P21? P21, Warszawa 2014 [razem z M. Milczewską i A. Peć]

34.  Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji małego dziecka. Skrypt warsztatowy. Centrum Promocji Edukacji i Strategii Rozwoju Regionalizmu MENTOR, Elżbiecin 2015

35. „Coś z niczego”, czyli recykling muzyczno-plastyczny w przedszkolu i szkole. Skrypt warsztatowy. Centrum Promocji Edukacji i Strategii Rozwoju Regionalizmu MENTOR, Elżbiecin 2015 [razem z M. Serafin-Chądzyńską]