12. Aneks nr 4 do podręcznika repertuarowego

Muzyczne problemy, to nie był tylko tytuł mojej kolejnej publikacji, ale też wyniki analizy sytuacji, w jakiej znalazło się wychowanie muzyczne. Planowana reforma i zmiany w podstawie programowej wpłynęły niekorzystnie na kulturę muzyczną. Już na początku roku 1998 wiedziałem, że połączenie dwóch przedmiotów w jakiś dziwny „twór” zwany sztuką skończy się źle. Wtedy nie miałem na to żadnego wpływu.

Przy nowej podstawie programowej z 2008 roku miałem okazję trochę pomajsterkować w edukacji muzycznej razem z Grażyną Kilbach, Magdaleną Radziejowską i Teresą Wójcik.

 

Może nie do końca byłem zadowolony z kształtu nowej podstawy, ale uważam, że w porównaniu do poprzednich dokumentów ten został zupełnie inaczej skonstruowany i był bardziej przyjazny muzyce, niż poprzedni. Teraz czekam na kolejne zmiany w podstawach programowych z muzyki. Ciekawe co teraz będzie? Czy tytuł sprzed wielu lat może być nadal aktualny?…

Fot. z I OKMNM, Nałęczów 2009

 

Muzyczne problemy ANEKS NR 4  do podręcznika repertuarowego MUZYKA DLA KLAS IV – VIII – materiał dla nauczyciela, Wydawnictwo ALEX, Dzierżoniów 1998

Ponownie bez współpracy takich osób jak: Kazimierz Koszykowski z Gdańska, Bożena Piotrowska z Kamiennej Góry, Jolanta Antos z Lubartowa, Mirosław Brzana z Gdańska, Andrzej Lemańczyk z Borzyszkowy oraz Andrzej Mazur i Tadeusz Szarwaryn jako stałych bywalców nie pojawiłby się ten materiał: książka + 2 płyty CD.

#wydawnictwoalex #piotrkaja #andrzejmazur #tadeuszszarwaryn #kazimierzkoszykowski #bożenapiotrowska #andrzejlemańczyk #jolantaantos #mirosławbrzana #grażynakilbach #teresawójcik #magdalenaradziejowska #aranżacje  #podrecznikrepertuarowy  #muzykanacd #cd #aneksnr4 #muzyczneproblemy #edukacjamuzycznadzieci #podstawaprogramowa #muzykawszkole